خدمات ما در یک نگاه

در سال 1393 با مشاهده این که کاربران ایرانی محصولات شرکت اپل در تهیه و استفاده از نرم افزار های این شرکت دچار مشکلات فراوان هستند
تصمیم گرفتیم تا با افتتاح این سایت مقداری از این مشکلات را برای هموطنان ایرانی از میان برداریم
در این راستا این مجموعه در دو بخش آموزش و تولید اپل آیدی شروع به فعالیت نمود.