کلیه اپل آیدی های ارائه شده در فروشگاه دائمی و بدون تاریخ انتقضا ، وریفای شده و تنها به خریدار آن اختصاص دارد.

کاربران گرامی فقط اپل آی دی هایی که با دامین های زیر میباشند شامل گارانتی فروشگاه میباشند

appstoreusaid@gmail.com ، appsidmail@gmail.com


چنانچه شناسه یا ایمیل اصلی اپل آیدی تغییر داده شود ارائه خدمات به خریدار قطع شده و در صورت بروز هرگونه مشکل ، کلیه مسولیتها با خریدار خواهد بود.

و ارائه خدمات و راهنمایی بیشتر مشمول هزینه خواهد شد

آی دی هایی که به اشتباه استفاده ی کاربر از طرف شرکت اپل مسدود* میشود شامل پشتیبانی نخواهد شد .

شرکت برای جلب رضایت کاربران به این دسته از افراد یک اپل آی دی جدید به صورت رایگان خواهد داد.

در صورت فراموشی اطلاعات اپل آیدی ، ریکاوری اکانت فقط با ارسال مدارک خریدار انجام خواهد شد.

کاربر موظف به خواندن قوانین سایت قبل از خرید می باشد و خرید شما به منزله قبول قوانین سایت می باشد.

این فروشگاه ضمن احترام به حقوق کاربران گرامی ، خود را مجاز و موظف می داند تا در صورت لزوم ،

به گسترش و یا تعدیل و با تغییر در بندهای این قوانین و مقرارات اقدام نماید.